ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพรเจริญ ปี 2558

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพรเจริญ ปี 2558

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

ประกาศผลการประกวด CQI & RCA & เรื่องเล่าการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

การประกวด CQI
ชนะเลิศ : การพัฒนาระบบบริการคลินิกเบาหวาน (ตึกผู้ป่วยนอก)
รองชนะเลิศอันดับ 1 : การดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันไข้ชักซ้ำในเด็กอายุ 6 เดือน - 6 ปี (ตึกผู้ป่วยใน)
รองชนะเลิศอันดับ 2 : การทิ้งผ้าลงในถังไม่ถูกต้องของผู้มารับบริการ (ตึกผู้ป่วยใน)
ชมเชย : การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก (ตึกผู้ป่วยนอก)
ชมเชย : การพัฒนาระบบการให้เลือดที่ปลอดภัย (ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์)
ชมเชย : Miss Diagnosis (เวชระเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชมเชย : ใบสั่งยาหายไปไหน (งานประกันสุขภาพ)

การประกวด RCA
ชนะเลิศ : ล้างแผลรอนาน ทรมานใจ (ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน)
รองชนะเลิศอันดับ 1 : ถือยาเดิมมาตามนัดเพื่อลดยาเหลือใช้&ลดค่าใช้จ่ายด้านยา (ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน)
รองชนะเลิศอันดับ 2 : ล้างดี ไม่มีติดเชื้อ (ห้องผ่าตัด)
รองชนะเลิศอันดับ 2 : การพัฒนาระบบบริการเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ป่วย (ตึกผู้ป่วยนอก)

การประกวดเรื่องเล่าการบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์
ชนะเลิศ : ขนมแห่งความทรงจำ (คุณอมรรัตน์ สำอางค์เนตร)
รองชนะเลิศอันดับ 1 : เรื่องเล่าเบาหวาน (คุณรัชฎาภรณ์ ขุนพิจารย์)
รองชนะเลิศอันดับ 2 : สุดจะไขว่คว้า (คุณอุไรรัตน์ โคตรสิม)
รองชนะเลิศอันดับ 2 : ห้วงเวลาแห่งความทรงจำ (คุณนิตยา คล่องขยัน)
ชมเชย : เรื่องเล่าเช้านี้ ที่คลินิกสุขภาพจิต (คุณประดิทรรศน์ แดนเขตร)
ชมเชย : นาทีที่ได้ใจเธอ (คุณคณารักษ์ โคตรสิม)
ชมเชย : ความภูมิใจของฉันกับคำว่า "Miss นมแม่" (คุณสาวิตรี บุญชู)
ชมเชย : ปาฏิหารย์มีอยู่จริง (คุณสายฝน วาเสนัง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น